Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera dostjänsten samt utbetalning av medel Diarienummer: S2011/5886/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar till Läkemedelsverket att utvärdera dostjänsten, om den bidrar till ökad följsamhet och förbättrad patientsäkerhet för äldre och för personer med komplexa sjukdomstillstånd. Läkemedelsverket ska även föreslå möjliga sätt att förfina dostjänsten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Apotekens Service AB. Läkemedelsverket ska senast den 15 februari 2012 återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Laddar...