Uppdrag att utveckla och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade relationer Diarienummer: U2011/3826/UH

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet att med ett rikstäckande och samlat perspektiv utveckla och sprida evidensbaserad kunskap och information om mäns våld mot kvinnor. Med begreppet mäns våld mot kvinnor avses här även hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Som utgångspunkt för uppdraget ska aktuell forskning inom området sammanställas och behovet av ny forskning kontinuerligt analyseras. Universitetet ska också bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor.

Uppsala universitet ska redovisa verksamheten särskilt i sin årsredovisning.