Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om pandemigaranti Diarienummer: S2011/8805/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet ingå avtal med en eller flera vaccinproducenter om pandemivaccin.

Avtalen ska säkerställa tillgång till vaccinbehandling för hela befolkningen vid en pandemi. Vid upphandlingen ska hänsyn tas till de erfarenheter som erhållits under influensapandemin 2009-2010 samt att Sverige för närvarande har ett beredskapslager av pandemivaccin.

Socialstyrelsen ska fortlöpande hålla Socialdepartementet informerat om läget i upphandlingen. En delrapport ska avlämnas till Socialdepartementet innan avtal sluts.

Laddar...