Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en kartläggning av behov av kunskap om våld mot barn, m.m. Diarienummer: S2012/275/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av verksamheter som har kunskap om våld mot barn, inklusive sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av barn samt barn som bevittnar våld. Socialstyrelsen ska också kartlägga vilka verksamheter som har behov av sådan kunskap och vilka kunskapsbehov verksamheterna då har.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 18 juni 2012.

Laddar...