Uppdrag att göra en översyn av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Diarienummer: S2012/2989/PBB

Ladda ner:

Regeringen beslutade torsdagen den 12 april ge Boverket i uppdrag att se över lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Meningen är att


  • förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen
  • tydliggöra det kommunala perspektivet vid planering av bostadsförsörjningen ur ett hållbart perspektiv.

Uppdraget omfattar också förslag på ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Kommunerna ansvarar för bostadsförsörjningen och är skyldiga att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Men Boverkets kartläggning visar att långt ifrån alla kommuner utarbetar sådana riktlinjer. Riktlinjerna som tas fram skiftar i kvalitet. Det finns behov av att förtydliga kommunernas ansvar.

Boverket ska senast den 29 juni 2012 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.