Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2012 och slutredovisas senast den 15 maj 2014.