Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bedöma hur barns möjligheter till självständighet, delaktighet och utveckling påverkas av att de får ekonomisk ersättning för personlig assistans Diarienummer: S2013/2345/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och bedöma hur barns möjligheter till självständighet, delaktighet och utveckling påverkas av att de får ekonomisk ersättning för sin personliga assistans.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 januari 2014.