Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera, utveckla och kostnadsberäkna förslag om behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn Diarienummer: S2010/886/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera, utveckla och kostnadsberäkna de förslag som lämnades i Socialstyrelsens rapport Behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn (dnr S2010/886/FST). Vidare ska Socialstyrelsen ta fram en genomförandeplan för uppdraget. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget i en rapport till Socialdepartementet senast den 15 december 2014.