Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras Diarienummer: U2014/1061/JÄM

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) att föra en dialog med trossamfunden om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras. SST ska även utarbeta och genomföra en samhällsorienterad vidareutbildning om detta. Vidareutbildningen ska erbjudas vigselförrättare som är verksamma inom trossamfunden.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2015. Redovisningen ska även innehålla en redovisning av hur medlen har använts.