Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att förlänga kampanjen No Hate Speech Movement och att genomföra särskilda insatser mot främlingsfientlighet Diarienummer: A2014/1205/DISK

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens medieråd att förlänga kampanjen No Hate Speech Movement och de insatser som följer av tidigare regeringsbeslut (A2013/2317/DISK) samt att genomföra särskilda insatser mot främlingsfientlighet.

I uppdraget ingår att ta fram ett nytt kampanjmaterial med särskilt fokus på att motverka främlingsfientlighet bland barn och ungdomar. Det ingår även att med särskilt fokus på främlingsfientlighet göra ytterligare satsningar för att sprida kampanjen No Hate Speech Movement i olika forum och mediekanaler.

Syftet med att genomföra kampanjen i olika forum och mediekanaler är att de insatser som utförs ska få större spridning och nå fler med sitt budskap.