Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att genomföra en samlad uppföljning av statliga och kommunala myndigheters arbete med att tillgängliggöra handlingar för Diarienummer: S2014/3536/SFÖ

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Statskontoret får i uppdrag att göra en samlad uppföljning av statliga och kommunala myndigheters arbete med att tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande. Statskontoret ska redovisa en nulägesbeskrivning till Socialdepartementet senast den 3 oktober 2015 och slutredovisa utvärderingen senast den 19 januari 2018.