Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda och föreslå åtgärder avseende ovårdade tomter och förfallna byggnader Diarienummer: S2014/2300/PBB

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda de frågor som är förknippade med de problem som många kommuner har med att komma till rätta med ovårdade tomter och förfallna byggnader. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2015.