Uppdrag att förstärka upphandlingskompetensen hos upphandlande myndigheter som upphandlar verksamhet som berör äldre och personer med funktionsnedsättning Diarienummer: S2015/110/FST

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Konkurrensverket (KKV) att under 2015 på lämpligt sätt förstärka upphandlingskompetensen hos de myndigheter som upphandlar verksamhet som berör äldre och personer med funktionsnedsättning. KKV får för ändamålet använda 3 000 000 kronor under 2015. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet till Socialdepartementet senast den 31 januari 2016.