Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention Diarienummer: S2015/2414/JÄM

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Statens skolverk i uppdrag att utvärdera programmet Mentors in Violence Prevention (MVP), vid användning i skolan. Utvärderingen ska göras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och uppmärksamma både pojkars och unga mäns samt flickors och unga kvinnors attityder och beteende kopplat till våld. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2018.

Laddar...