Uppdrag till Statens medieråd att utveckla och förlänga kampanjen No Hate Speech Movement Diarienummer: Ku2015/01869/D

Regeringen uppdrar åt Statens medieråd att utveckla kampanjen No Hate Speech Movement till att också omfatta insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och ungdomars medie- och informationskunnighet.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att förebygga rasism, sexism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans och att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Regeringen förlänger härmed också kampanjen No Hate Speech Movement i Sverige under 2015 och 2016.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 1 april 2016. Det ska slutredovisas senast den 10 februari 2017.