Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra en kartläggning av situationen i häkte Diarienummer: Ju2015/05662/KRIM

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en kartläggning av situationen i häkte. Uppdraget syftar till att ge ökad kunskap om användningen av häktning och restriktioner samt tillämpningen av isoleringsbrytande åtgärder. I uppdraget ingår att utifrån kartläggningen redovisa eventuella identifierade hinder för en human, säker och effektiv häktesverksamhet samt vid behov ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 25 januari 2017.

Pressmeddelande: Regeringen lämnar tre uppdrag som syftar till att minska användningen av häktning och bryta isoleringen av häktade