Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten om brottslighet som riktas mot utsatta EU- och EES-medborgare och annan brottslighet i anslutning till tiggeri eller tillfälliga boplatser Diarienummer: Ju2015/05593/PO

Publicerad

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2015.

Pressmeddelande: Uppdrag till Polisen om utsatta EU-/ESS-medborgare