Uppdrag till Statens kulturråd att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden Diarienummer: Ku2015/01872/KI

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018. Satsningens innehåll ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av brett medborgarinflytande.

Ladda ner: