Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att inrätta en svarsfunktion i Socialstyrelsen Diarienummer: S2015/06822/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingsituationen. Svarsfunktionen ska utgå ifrån relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap inom myndighetens ansvarsområden.

Ladda ner:

 Den rådande flyktingsituationen, inklusive den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som ansöker om asyl i Sverige, innebär att den kommunala socialtjänsten utsetts för stort tryck. Flera kommuner har påtalat behovet av att kunna få stöd i olika frågor, från central nivå och via en svarsfunktion. Det gäller bland annat relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap på området.