Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Uppdrag att inrätta en svarsfunktion i Socialstyrelsen Diarienummer: S2015/06822/FST

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingssituationen. Svarsfunktionen ska utgå ifrån relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap inom myndighetens ansvarsområden.

Ladda ner:

 Den rådande flyktingssituationen, inklusive den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som ansöker om asyl i Sverige, innebär att den kommunala socialtjänsten utsetts för stort tryck. Flera kommuner har påtalat behovet av att kunna få stöd i olika frågor, från central nivå och via en svarsfunktion. Det gäller bland annat relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap på området.