Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

En ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och unga Diarienummer: Ju2016/00778/SIM

Publicerad

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn och unga.

Ladda ner:

I den nya modellen ska ensamkommande barn och unga anvisas till alla kommuner utifrån en fastställd andel av det totala antalet som väntas söka asyl i Sverige. Andelen ska fastställas av Migrationsverket efter samråd med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Pressmeddelande: Ny modell ska fördela ensamkommande barn och unga rättvist mellan kommuner

Laddar...