Ny modell ska fördela ensamkommande barn och unga rättvist mellan kommuner

Ensamkommande barn fördelas inte rättvist mellan kommunerna, mottagandet är oförutsägbart och förutsättningarna att planera kan förbättras. Regeringen ger därför Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny anvisningsmodell för ensamkommande barn och unga. Modellen ska vara i kraft den 1 april 2016.

Att anvisa ensamkommande barn är Migrationsverket uppgift och ansvar. Hur anvisningen går till är inte reglerat i lag eller förordning och den nuvarande modellen är både komplicerad och oförutsägbar. Det bidrar till att kommunerna får svårt att uppskatta hur många barn som förväntas komma, och vissa kommuner har fått ta ett oproportionerligt stort ansvar.

Regeringen vill att den nya anvisningsmodellen ska bygga på en fastställd andel som baseras på kommunens storlek, förutsättningar och tidigare mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Det skapar bättre förutsättningar än dagens modell som i stället bygger på en kombination av fördelningstal på länsnivå, frivilliga överenskommelser med kommunerna samt en lagstadgad möjlighet för Migrationsverket att anvisa fler barn än vad kommunerna tecknat överenskommelser om.

– Den nya modellen skapar en jämnare och mer förutsägbar fördelning mellan kommunernas mottagande av ensamkommande barn, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Regeringen prioriterar denna fråga och begär därför att en ny fungerande modell ska vara i kraft redan den 1 april i år, fortsätter Morgan Johansson.

Ett enkelt, tydligt och rättvist system för anvisning av ensamkommande barn ger kommunerna bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, vilket i sin tur gagnar barnets bästa. Det kan även bidra till en ökad acceptans för mottagandet av ensamkommande barn i kommunerna.

Regeringsuppdrag: En ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och unga

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh