Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att utlysa medel för ett forskningsprogram Diarienummer: U2016/00588/F

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att i samråd med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) utlysa medel för att stärka forskning inom området rasism.

Ladda ner:

Genom utlysningen bildas ett sammanhållet forskningsprogram.
Vetenskapsrådet ska från och med 2016 fördela minst 20 miljoner kronor för detta ändamål.