Uppdrag att förkorta tiden från asylansökan till återvändande

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att planera för att vidta åtgärder för att förkorta tiden från asylansökan till återvändande eller uppehållstillstånd.

Ladda ner:

Åtgärderna ska vidtas under förutsättning att riksdagen beslutar om medel för att förstärka återvändandearbetet i enlighet med regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2016. Åtgärderna ska vara av varaktig karaktär och ska vidtas i sådan takt att effekterna uppstår senast under innevarande år.

Pressmeddelande: Tre uppdrag till Migrationsverket om återvändande