Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att betala ut medel till OECD för det svenska deltagandet i PIAAC under 2016 Diarienummer: U2016/02722/GV

Publicerad

Utbildningsdepartementets del av kostnaderna för det svenska deltagandet under 2016 i OECD:s Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC).

Ladda ner:

Kostnaderna för medlemsländernas deltagande i PIAAC under 2016 har räknats fram av OECD och Sverige ska totalt utbetala 44 108 euro under 2016. Det svenska deltagandet i projektet har sedan starten samfinansierats av Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Utbildningsdepartementets del av det belopp som Sverige ska betala för 2016 uppgår till 22 054 euro.