Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om varför ensamkommande barn försvinner Diarienummer: S2016/04467/FST

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Barnombudsmannen i uppdrag att bidra till ökad kunskap om varför ensamkommande barn försvinner.

Ladda ner:

Uppdraget innebär att Barnombudsmannen ska lyssna på de barn som har kommit tillbaka efter att ha avvikit, om de omständigheter som är kopplade till deras försvinnande. Myndigheten ska sedan sammanfatta informationen som framkommer i dialogen med barnen i en rapport som ska spridas till berörda myndigheter, kommuner och övriga aktörer som arbetar med eller för ensamkommande barn.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 15 december 2017.