Uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården Diarienummer: S2016/04992/FS

Publicerad

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet får tillsammans i uppdrag att analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och regional nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt.

Ladda ner:

Myndigheterna ska inom ramen för uppdraget så snart som möjligt starta en dialog om samverkan inom kompetensförsörjningsområdet mellan berörda aktörer med bäring på verksamhet i hälso- och sjukvården, utbildning och arbetsmarknad. En samlad statistik och prognos är ett viktigt stöd för universitet och högskolor som har ansvar att bestämma antalet platser på utbildningarna, men även för huvudmännen inom hälso-och sjukvården som genom sitt arbetsgivaransvar ska se till att det finns personal så att en god vård kan ges.