Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk Diarienummer: S2015/05769/FST

Publicerad

Regeringen beslutar att ändra tidigare uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling vid spelmissbruk.

Ladda ner:

Ändringen innebär att tidpunkten för när ett kunskapsstöd ska finnas tillgängligt senareläggs till den 31 mars 2017. Ändringen innebär också en delvis ändrad inriktning för arbetet 2017, på så sätt att Socialstyrelsen under året utarbetar specifika behandlingsrekommendationer till hälso- och sjukvården samt socialtjänsten i stället för spridningsaktiviteter.

Slutlig redovisning av uppdraget ska ske till Socialdepartementet senast den 31 december 2017.