Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2015:48 Förebyggande och behandling av spelmissbruk Diarienummer: S2015/06746/FST

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2015:48 Förebyggande behandling av spelmissbruk.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 25 januari 2016.