Uppdrag att ta fram en plan för ett ordnat införande av metoder för vård- och behandlingsinsatser för spelberoende Diarienummer: S2012/4384/FST

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen uppdraget att ge ett förslag om hur Socialstyrelsen kan bidra till att utveckla vård- och behandlingsinsatser för spelberoende genom att ge stöd och vägledning vid prioriteringar av vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Socialstyrelsen ska lämna förslag till organisatoriska lösningar och i samråd med Statens folkhälsoinstitut redovisa hur insatserna kan finansieras. Socialstyrelsen ska även lämna förslag på hur nuvarande verksamhetsstöd för vård av spelberoende som utges till Malmö stad, Göteborgs stad och landstinget i Stockholm skulle kunna fasas ut.

Uppdraget ska rapporteras till Socialdepartementet senast den 31 maj 2013.