Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Forum för levande historia att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt ändringar av uppdrag Diarienummer: Ku2016/02633/DISK

Publicerad

Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att samordna och följa upp arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott under perioden 2016–2019 (Ku2016/02629/DISK).

Ladda ner:

En del i uppdraget innebär att regelbundet genomföra erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyten främst mellan myndigheter som arbetar med dessa frågor. En annan del i uppdraget innebär att successivt utveckla ett uppföljningssystem som omfattar regelbunden redovisning baserad på det underlag Forum för levande historia får.

Forum för levande historia ska redovisa uppdraget årligen senast den 15 april året efter respektive verksamhetsår till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) med en särskild rapport om utvecklingen på området.

Laddar...