Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kunskapen om afrosvenska elevers utsatthet för rasism och diskriminering i skolan ska öka

Publicerad

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att utveckla och sprida kunskap om afrosvenska elevers utsatthet för rasism och diskriminering i grundskolan och gymnasiet. Kunskapen ska riktas till bland annat personal och huvudmän inom skolan.

- Rasism skapar polarisering och begränsar människors liv. Skolan har en skyldighet att förebygga och bemöta alla former av rasism och stå upp för alla människors lika värde i enlighet med med läroplan och skollag. Men ändå vet vi att barn och unga drabbas av rasism i skolan. Det är helt oacceptabelt och därför ger vi nu DO det här uppdraget, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.  

I uppdraget ingår att sammanställa och analysera anmälningar som inkommit till myndigheten och  genomföra dialoger med organisationer inom det civila samhället.. När uppdraget genomförs ska DO även inhämta kunskap och erfarenheter från Forum för levande historia och Statens skolverk.

Av DO:s rapporter om diskriminering framgår att många skolelever upplever trakasserier som har samband med bl.a. etnisk tillhörighet under sin skoltid. DO har även noterat en ökning av antalet anmälningar som rör afrosvenska elevers upplevelser av diskriminering i skolan.

Alla barn och elever har rätt till en trygg skolmiljö fri från kränkande behandling och diskriminering. Av läroplanerna framgår att intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. Fördjupad kunskap om afrosvenska elevers utsatthet för rasism och diskriminering i skolan och insatser för att sprida denna kan bidra till detta arbete.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...