Uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om orsakerna bakom minskad cykling bland barn och unga Diarienummer: N2016/07594/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens väg- och transportforskningsinstitut, (VTI) att ta fram en kunskapssammanställning om varför barns och ungas cyklande minskar. I uppdraget ingår också att lämna förslag till insatser inom olika områden med inriktning mot att stötta olika berörda aktörer som kan främja ett ökat och säkert cyklande bland barn och unga.

Ladda ner: