Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag till Medlingsinstitutet för kartläggning av konflikter på arbetsmarknaden i situationer där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal Diarienummer: A2017/00437/ARM

Regeringen ger Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av konflikter på den svenska arbetsmarknaden i situationer där en arbetstagarorganisation vidtar stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av ett tillämpligt svenskt kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation.

Ladda ner:

Kartläggningen och analysen ska omfatta:

  • vilka typer av stridsåtgärder som varslas, i vilken utsträckning de löses ut samt vilka anledningar som anges till åtgärderna,
  • en beskrivning av när situationer av detta slag uppstår och på vilka områden (sektorer, branscher, avtalsområden) sådana konflikter förekommer,
  • omfattningen av sådana konflikter och tendensen över tid, och
  • omfattningen av medling i sådana situationer och tendensen över tid.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknads-departementet) senast den 1 december 2017.