Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Diarienummer: S2017/01221/JÄM

Publicerad

Socialstyrelsen ska inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10).

Ladda ner:

Till uppdraget hör även att stödja uppföljningen av hela strategin på nationell nivå.

Uppdraget rör tre områden: kunskap om förekomst av våld och våldsrelaterade insatser samt kompetensstöd respektive metodutveckling för vård- och omsorgspersonal.