Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Trafikanalys att utreda hur kunskapen om järnvägstransporter kan förbättras Diarienummer: N2017/03480/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att utreda förutsättningarna för att kontinuerligt ta fram ett utvecklat kunskapsunderlag om transporter på järnväg. Fokus ska ligga på förbättrad kunskap om gods- och passagerarflöden genom att ta fram data med högre geografisk upplösning och som ger bättre möjlighet till jämförelser inom och mellan trafikslag än vad som redovisas i dagens statistik. För godstransporter avses godsflöden med varugruppsindelning med ökad geografisk uppdelning.

Ladda ner:

Trafikanalys ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 februari 2018.

Laddar...