Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag till Boverket att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna Diarienummer: N2017/04673/PBB

Regeringen uppdrar åt Boverket att bygga upp och förvalta en webbplats där utländska byggherrar och byggföretag lätt kan hitta information om vilka regler som gäller för den som vill bedriva verksamhet i Sverige i syfte att låta uppföra eller bygga bostäder.

Ladda ner:

Informationen ska vara tillgänglig och relevant även för aktörer som redan finns i landet och som kan överväga att etablera verksamhet med inriktning på att bygga bostäder.