Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om samverkansnätverk för klinisk forsning Diarienummer: U2017/03103/F

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att fördela medel till nationella samverkansnätverk för klinisk forskning, knutna till hälso- och sjukvården. Syftet är att sammanföra nationell kompetens inom forskning, hälso- och sjukvård, patienter och brukare, samt näringsliv för att stödja kunskapsutbyte, öka samverkan och stimulera till tematiska forsknings- och innovationssamarbeten inom specifika diagnosområden (gärna folksjukdomar). Nätverken bör knyta samman den viktigaste kunskapen inom området och utgöra nationella ingångar för externa parter. Vidare bör nätverken samverka med redan etablerade strukturer, såsom Kliniska studier Sverige och kunskapsstödjande strukturer i landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård samt med kunskapscentra på nationell nivå.

Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisningar för 2018–2020.