Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om att förbereda införandet av ett statligt lån för körkortsutbildning Diarienummer: U2017/03656/GV

Publicerad

Regeringen ger Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att förbereda införandet av ett statligt lån för körkortsutbildning (körkortslån) så att sådana lån ska kunna lämnas av myndigheten från och med den 1 september 2018.

Ladda ner:

Uppdraget ges med förbehåll för dels riksdagens beslut enligt förslag i budgetpropositionen för 2018, dels regeringens och riksdagens beslut om en proposition om körkortslån.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 augusti 2018.