Uppdrag att studera skillnader i utträde från arbetsmarknaden mellan kvinnor och män

Ladda ner:

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att studera skillnader i utträde från arbetsmarknaden enligt följande:

  • ISF ska undersöka vilka skillnader som finns mellan kvinnor och män samt mellan olika grupper på arbetsmarknaden i när och på vilket sätt de lämnar arbetsmarknaden.
  • ISF ska göra en jämförelse mellan olika utträdesmått och redogöra för hur och varför dessa skiljer sig åt i utfall.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2018. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.