Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt, Solna tingsrätt och Brottsförebyggande rådet om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål Diarienummer: Ju2017/06712/DOM (delvis), Ju2017/08090/DOM

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, i norra Stockholm förbereda och genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål.

Ladda ner:

I ett första steg är målsättningen att brott ska kunna utredas och lagföras inom ca tio veckor från polisens ingripande och i ett andra steg inom ca två till sex veckor.

Förberedelsearbetet ska inledas hösten 2017 och försöksverksamhetens första steg ska starta senast den 31 januari 2018. Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2019.

Pressmeddelande: Försök med ett snabbförfarande i brottmål