Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Försök med ett snabbförfarande i brottmål

Publicerad

Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott.

Målet med försöksverksamheten är att lagföringstiden i ett första steg ska kunna halveras för de brott som handläggs inom ramen för snabbförfarandet. I verksamhetens andra steg ska lagföringstiderna kunna kortas ytterligare. Stöld, narkotikabrott och rattfylleri är exempel på brott som kan hanteras i snabbförfarandet.

Snabbförfarandet bygger på förändrade arbetsmetoder och en ökad samverkan mellan aktörerna i rättskedjan. Bland annat förändras polisens arbetssätt i brottsutredande verksamhet och inriktas på omedelbara utredningsåtgärder i samband med brottet. Misstänkta ska också redan på brottsplatsen kunna få information om när en eventuell huvudförhandling kan komma att hållas i domstol.

Försöksverksamheten ska lokaliseras till lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby i norra Stockholm. Den ska genomföras i samverkan av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt. Brottsförebyggande rådet ska utvärdera verksamheten.

Nu börjar myndigheterna arbetet med att förbereda försöksverksamheten som ska starta senast den 31 januari 2018 och pågå till den 31 december 2019.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh