Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ansökan om bidrag, Svenska Köttföretagen AB, för kontroll av förekomst av vissa antibiotikaresistenta bakterier vid avelsimport Diarienummer: N2017/04435/DL