Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Ansökan om bidrag, Svenska Köttföretagen AB, för kontroll av förekomst av vissa antibiotikaresistenta bakterier vid avelsimport Diarienummer: N2017/04435/DL

Publicerad

Ladda ner: