Ansökan om bidrag, Svenska Köttföretagen AB, för kontroll av förekomst av vissa antibiotikaresistenta bakterier vid avelsimport Diarienummer: N2017/04435/DL