Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet Diarienummer: A2017/02422/ARM, A2017/00678/ARM

Publicerad

Myndigheter får uppdrag att stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket att under 2018–2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.