Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att utvärdera förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism Diarienummer: Ku2017/02598/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera om målet med det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism har uppnåtts. Målet är att göra samhället mer motståndskraftigt och att myndigheter, kommuner och organisationer mer samordnat och effektivt ska kunna bidra till att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet) senast den 15 december 2018.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att utvärdera den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju2014:18) och de insatser som genomförts inom ramen för detta uppdrag.