Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020 Diarienummer: S2018/00722/FS

Publicerad

Folkhälsomyndigheten uppdras följa och stödja arbetet med att genomföra statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) överenskommelser om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020.

Ladda ner:

Öka tillgängligheten till barnhälsovården

Folkhälsomyndigheten ska stödja SKL och landstingen för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa samt lägre vaccinationstäckning.

Utökade hembesök eller uppsökande verksamhet

Myndigheten ska också stödja arbetet med utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden. Stödet kan exempelvis innebära olika former av kunskapsstöd.

Samordning med Socialstyrelsen

Insatserna ska samordnas med Socialstyrelsens uppdrag att följa, analysera och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020.

Andra aktörers synpunkter hämtas in

Folkhälsomyndigheten ska hämta in synpunkter från relevanta aktörer – länsstyrelser, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för delaktighet.