Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att öka innovationstakten i utvecklingen av verksamt.se

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket och Bolagsverket att tillsammans, genom nya, innovativa arbetssätt med mer offentligt/privat samskapande, utveckla verksamt.se och tjänsterna som erbjuds. Syftet är att främja och förenkla för företagande genom att bland annat erbjuda fler och mer individuellt anpassade tjänster till företagare och potentiella företagare.

Ladda ner: