Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten om användningen av poliskontroller i områden nära inre gräns Diarienummer: Ju2018/01291/L4

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att bedöma hur en effektivare användning av poliskontroller i områden nära inre gräns kan uppnås.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att redovisa vilka tekniska möjligheter som finns och de ekonomiska förutsättningarna för att effektivisera kontrollerna. Polismyndigheten ska även identifiera relevanta rättsliga frågeställningar som myndigheten bedömer behöver utredas vidare.

Under genomförandet av uppdraget ska Polismyndigheten ha en dialog med de myndigheter som kan vara berörda av de aktuella frågorna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 2 maj 2018.