Uppdrag till Rädda Barnen att fortsätta driva orostelefonen om radikalisering Diarienummer: Ku2018/00778/D

Regeringen ger Rädda Barnen i uppdrag att till och med den 31 maj 2018 fortsätta att driva den orostelefon som de sedan februari 2017 har ansvarat för, enligt en överenskommelse med den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Ladda ner:

Genom att orostelefonen förlängs till den 31 maj 2018 ges möjlighet för Rädda Barnen att säkerställa att den kompetens som har utvecklats inom verksamheten kan tas tillvara inom ramen för organisationens arbete.