Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket i uppdrag att tillsammans lämna förslag som syftar till att skapa en säker och effektiv till­gång till grunddata, genom att bl.a. tydliggöra ansvaret för och öka standardi­seringen av sådan data.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 30 april 2019.

Laddar...