Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Delegationen mot segregation att genomföra undersökning av deltagandet i demokratin i områden med socioekonomiska utmaningar Diarienummer: Ku2018/01404/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Delegationen mot segregation (Delmos) att genomföra en undersökning av politiskt deltagande och upplevd delaktighet i demokratin bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar. Undersökningen ska även omfatta engagemang i det civila samhället, tillit till och synen på demokratiska institutioner och en bedömning av den egna förmågan att delta i demokratiska processer t.ex. att påverka offentligt beslutsfattande.

Ladda ner:

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 juni 2019, och slutredovisas den 31 mars 2020.